Indira Gandhi Agricultural University News26-27 Feb 2024 Prakrutik kheti prashikshan karykram (training programme kvk Bemetara)


23-24-25-26 Feb, 2024 Kishan Mela IGKV, Raipur


23-24-25-26 Feb, 2024 Kishan Mela IGKV, Raipur


14 Feb, 2024 Collector visit to kvk Bemetara


14 Feb, 2024 Collector visit to kvk Bemetara


13-14 Feb 2024 training programme kvk Bemetara


13-14 Feb 2024 training programme kvk Bemetara


12 Feb, 2024 PMFME Training Programme (Dr. Joshi sir)


03 Feb 2024 farm visit to Dr. R.K. Verma, Pr. Scientist & Ic NSP